Selvom mange i princippet kan arbejde lige hvor det passer dem, er det vigtigt at holde fast i kontorerne, fortæller Malin Meyer, der er arkitekt og partner i Danielsen Space Planning. For dét, mennesker skaber sammen i det fysiske rum, kan ikke erstattes, mener hun.

Et sted med rum til interaktion og innovation. Sådan beskriver Malin Meyer fremtidens kontorer. Hun er arkitekt og partner i Danielsen Space Planning, der blandt andet leverer arkitektur- og interiørløsninger til kontorer. ”Med indretning kan man styre graden af innovation. Det kan være en hurtig måde at tale på uden stole og borde, ” fortæller Malin Meyer og fortsætter: ”Arbejdspladser ændrer sig til at blive mere som markedspladser, hvor man kan vælge den viden, man har brug for. Det bliver til videnshuse med rum, der udvikler sig efter de behov, der opstår. Flere virksomheder har ifølge arkitekten derfor valgt at skabe rum til meditation og mindfulness på arbejdspladsen, så medarbejderes sundhed sikres: ”Vi arbejder under pres, men innovationen skal stadig ligge på et højt niveau." 

For at kunne holde til det, vælger nogle virksomheder at indrette rum til mindfulness med fuglefløjt og plads til meditation, hvor man kan gå ind, når hjernen gløder. Mange virksomheder fokuserer på medarbejderes sundhed, så de er friske og kan løbe hurtigt,” siger hun. Der er et generelt behov for, at medarbejdere kan være effektive og kan eksekvere, fortæller Malin Meyer:

I fremtidens måde at arbejde på, skal man kunne agere hurtigt. I dag, hvor en bank nærmest kan erstattes med en app – og mange ydelser bliver ’Uber-ficeret’– er vidensdeling og innovation af afgørende betydning. Udbyderen eller virksomhederne bliver nødt til at komme ud til kunderne. Eller tage dem seriøst, for ydelser opstår ikke længere kun som idéer i virksomhederne, men opstår også som ideer hos forbrugerne. Og derfor skal de fysiske rammer støtte op om, at medarbejderne skal kunne være opfindsomme.

MØDET MELLEM MENNESKER
Ifølge Malin Meyer er det unikke ved arbejdspladser, at man mødes med mennesker, og at der opstår noget i interaktionen. ”Arbejdspladser er steder, hvor du arbejder med mennesker. Du og jeg, sammen i det fysiske rum, kan ikke erstattes. De ting, vi kan skabe der, kan ikke erstattes. Samarbejde og dialog er stadig en kontrast til, at alt går så hurtigt. Mødet er stadig unikt, forinteraktionen kan kun ske i det fysiske rum,” siger hun

Malin Meyer mener, at hjemmearbejdspladser er et uddøende fænomen, og selvom mange kan arbejde de fleste steder, så længe de har en computer, en tablet eller en smartphone, mener hun, at kontoret som mødested er vigtigt. ”Vi arbejder hvor som helst og hele tiden. Tid og rum er dermed ikke en begrænsning, så man kan spørge; hvorfor så betale husleje? Men kontoret er et mødested. Det er vigtigt, at folk møder op et sted, hvor de bliver opdaterede.” Malin Meyer fortæller, at flere virksomheder samles i såkaldte ’company houses’, hvor man kan agere tæt på hinanden og samarbejde på tværs af fagligheder. ”Her er eksperter nærværende og man kan shoppe rundt mellem faggrupper, som køber og sælger viden. Vi handler medarbejdere og samarbejdspartnere – og det skal gå hurtigt. Det fysiske hus skal være stort og indeholde mange vidensområder,” siger hun. 

RUM SOM VÆRKTØJ
Når en virksomhed indretter sine kontorer, er det vigtigt at lave mange forskellige rum, der kan understøtte forskellige arbejdsopgaver, fortæller Malin Meyer. ”Man skal tænke rum som værktøj – en palette af rum. Du tager stilling til, hvilken arbejdsopgave, du skal udføre og vælger hvilket rum, der kan understøtte opgaven. I gamle dage låste man sin krop fast ved det samme skrivebord. Men du er meget mere klar i hovedet, når du står op. Alle skal ikke være sprælske i deres måde at arbejde på. Nogle kan ikke lide det og finder det forstyrrende. Her kan man arbejde med forskellige zoner til forskellige typer arbejde,” siger hun.

Samtidig kan indretning være med til hjælpe medarbejderne til at være nærværende. ”Ens privatliv og arbejdsplads flyder sammen. Med sociale medier ændres grænserne hele tiden. Indretningen skal gerne være et værktøj, der kan gøre medarbejdere nærværende. Den skal styre folk og give dem sociale og frie rum, hvor de kan være privat, hvis de har brug for det. Det kan man gøre med forskellige miljøer - rum til workshops og laboratorier med store borde, hvor man kan være innovativ,” siger Malin Meyer. 

VARMT TIL KOLDT I NORDSVERIGE
Danielsen Architecture har blandt andet arbejdet med at indrette Försäkringskassan i Nordsveriges it-afdeling, hvor der er lavet en løsning, så man som medarbejder selv kan afgøre, hvor man arbejder bedst. ”Vi har set på, hvad de laver, når de er på arbejde med fokus på innovation og interaktion. De fleste af dem, der sidder på arbejdspladsen er programmører. Det er derfor endt med at være indrettet, så der kun er arbejdspladser til 40 procent af medarbejderne, da 60 procent altid er ude til møder eller lignende,” fortæller Malin Meyer om projektet. ”I midten af bygningen har vi et glødende centralcenter med høj aktivitet. Jo længere ud i bygningen, du kommer, jo køligere bliver der, og jo mere arbejdsro er der at finde. Her kan man aktivt vælge at gå hen for at finde ro. I kernen er der kopimaskiner, kaffemaskiner, elevatorer og mødecenter,” siger hun. 

BRANDING MED FREDAGSBAR 
En arbejdsplads’ image er rigtig vigtigt. Malin Meyer fortæller, at mange brander sig med deres arbejdsplads. ”De unge er kræsne. Virksomhedens adresse er for eksempel vigtig. Det skal være et cool sted, for de kan i princippet vælge mellem Vestergade og Wall Street. De går også efter løn og titler, men det fysiske sted fylder meget, hvilket man kan se hos Google og Spotify, der har indrettet legepladser med gynger og rutsjebaner i deres kontorer. På den måde gør medarbejderne noget med kroppen og måden, de arbejder på,” siger hun.

Derfor er der også mange arbejdspladser der brander sig ved at holde fredagsbarer og sociale arrangementer. ”Vi ser, at arbejdspladser bliver fredagsbarer eller hang-outs. Det er steder, man kommer for at hænge ud. Kunderne søger også noget socialt, fordi de sidder og bliver ensomme derhjemme. På den måde bliver kontorer et inspirationssted – ikke kun mellem faggrupper, men også mellem kunde og udbyder,” fortæller Malin Meyer.

FAKTA Malin Meyer Arkitekt og partner i Danielsen Space Planning der blandt andet leverer arkitektur- og interiørløsninger til kontorer.