Teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune mener, at det er vigtigt, at ejendomsbranchen husker, hvilken bydel de bygger til, så man kan kende forskel på Brønshøj og Christianshavn.

Fotograf: Jesper Palermo

Fotograf: Jesper Palermo

Når ejendomsbranchen skal bygge nyt i København, er der flere ting, der er vigtige at være opmærksom på ifølge Københavns teknik- og miljøminister, Morten Kabell (EL). ”Ejendomsbranchen skal have fokus på ansvarlighed. De skal være med til at sikre, at der er boliger til alle. Det er vigtigt, at man forholder sig til, at København er en blandet by,” siger han. Borgmesteren mener, at man bør bygge mangfoldigt. ”Der er vigtigt at bygge mangfoldigt, så der er plads til mange mennesker i fremtiden,” siger Morten Kabell. Han opfordrer derfor ejendomsbranchen til at tænke kreativt og byde ind med miljø- og klimavenlige ideer, der kan eksporteres efterfølgende. ”Det er vigtigt at sikre, at bygningerne er miljø- og klimavenlige, så København kan vise, at vi lever op til de højeste standarder, og at vores løsninger kan eksporteres,” siger han. Samtidig mener Morten Kabell også, at det er vigtigt, at man tager højde for, hvor i København, man vil bygge. ”Ejendomsbranchen skal være parate til at åbne op for, at løsninger ikke bare er nogle, man hiver op af en skuffe, men at de skal tilpasses til de kvarterer, man bygger i, så bydelene ikke kommer til at ligne hinanden,” fortæller borgmesteren.

KANTEDE KØBENHAVN
Morten Kabell vil have, at København er en by med kant. ’En by med kant’ betyder flere ting for ham: ”Det er for mig en by, som er mangfoldig og som ikke er bange for at slippe kreativiteten løs. Det må gerne være trashy nogle steder. Der skal være plads til de kreative erhverv. Det er en by, som ikke er ens, og hvor bydelene ikke ligner hinanden, men hvor de lokale bestemmer,” fortæller borgmesteren. Han mener derfor, at man skal være god til at lytte til de lokale. ”Det er vigtigt, at der er inddragelse, hvor man sørger for, at de lokale er med til at træffe beslutninger, så det ikke kun er kommunen, der træffer dem,” siger Morten Kabell.

EN BY, DER TAGER ANSVAR
For Morten Kabell er der meget at leve op til for fremtidens København. ”Fremtidens København er en by der tager ansvar både lokalt og globalt. Det er en by, der lever op til klimamæssige forpligtelser, og som har boliger nok til alle. Også billige boliger, hvor almindelige mennesker har råd til at bo. Det er en by, hvor der er plads til alle,” siger han. For borgmesteren er det vigtigt, at der er forskel på bydele, og at man kan se, om man er i Brønshøj eller på Christianshavn.

”Det er en by, der har kant, og som tør være anderledes. Byen skal turde være forskellig fra andre, og som ikke mener, at man skal være ens og kommunal, men som tør være mangfoldig og vise, at der er forskel på, hvilken bydel man er i. Brønshøj skal ikke ligne Christianshavn – der må gerne være forskel på bydelene,” siger Morten Kabell. Han mener, at man bør tage højde for, at København er københavnernes by. ”Man skal lade københavnerne styre byen – det er deres by. Det skal være en by, som de bliver involveret i,” siger han og fortsætter: ”Fremtidens København er også en levende by, hvor man bruger byen, og hvor byrum er indrettet til københavnerne. De skal ikke indrettes til biler, men til mennesker. Der skal være masser af bynatur og grønne områder.”