Vi lever i en verden hvor vi elsker bylivet! Hvor vi mener at byerne kan stille alt til rådighed, lige fra sikkerhed og forsørgelse til kulturel tilfredsstillelse. Vi har en forventning om at alt hvad vi møder i byen er gennemtænkt og tilpasset til lige præcis den tid vi lever i. Sådanne forventninger kræver meget arbejde fra byens side. Vi ser på hvordan en storby som København kan møde disse forventninger, ved at gå fra at være en moderne storby, til at være en Smart City!

En ”Smart City” kan defineres som værende en by, der har stor indsigt i borgernes behov og forventninger til byen. Den smarte by finder nye måder at inddrage borgernes ønsker og forventninger i sine beslutninger – både nu og her, og på sigt.

Fremtiden vil byde på en kappestrid mellem storbyerne om at tiltrække og fastholde de mest attraktive virksomheder, organisationer og borgere, og det er derfor vigtigt at kunne konkurrerer på alle parametre. En forholdsvis lille storby by som København har et stort potentiale til at blive en ”Smart City”, som ikke blot forvalter bylivet, men inspirerer til nytænkning fremfor vanetænkning. Byen gennemgår en enorm udvikling, der giver mulighed for at interagere med borgerne og derved tilpasse udviklingen til en meget differentieret målgruppe, som kan adskille København fra andre byer og gøre dem konkurrencedygtige til både at bo, arbejde og leve i!