New York er en travlt by og især Manhattan er påvirket af de mange mennesker og det voksende trafikflow. Det medfører store klima udfordringer og et voksende behov for lys og rum til de mange mennesker, der lever der.

Som et led i at imødekomme udfordringerne, vil man bygge bedre dæmningsanlæg, der kan bremse eventuelle vandmasser fra storme og udnytte muligheden til at skabe åbne rum og sociale faciliteter, som byboerne kan nyde. Udviklingen på Manhattan illustrerer det vigtige behov for at skabe et godt miljø for den voksende mængde indbyggere, der flytter til alle verdens storbyer. Jo flere vi bliver, jo bedre må vi blive til at deles om pladsen – og det gør vi gerne, hvis byen rummer grønne rum, god infrastruktur og urbane oplevelser.

Det er den danske tegnestue BIG, der har udviklet konceptet, og vi tror på at den københavnske tilgang til byrum og mennesker har inspireret mange af tankerne bag! En tilgang og en vision for byens rum, som vi i høj grad deler og udvikler efter. 

Politiken skrev også en dækkende artikel sidste sommer, som du kan læse her.