Mens det 20. århundrede handlede om ejerskab/besiddelse, handler det 21. århundrede om adgang. Internationale succeser som boligleje- og bytteordninger vidner om fremvæksten af en ny delekultur, der ændrer den måde, vi forbruger, arbejder, rejser og lever på.

Specielt i storbyerne blomstrer delekulturen og befolkningen åbner op for deres personlige spektrum af materielle værdier, hvilket bringer dem tættere sammen. Storbyer har tidligere haft ry for at være anonyme, men de seneste år har vi set en udvikling, hvor flere elementer af forstadslivets åbenhed og personlighed er blevet budt velkommen i storbylivet – såsom by-haver på tagene, store grønne områder og fællesarealer, der alt sammen indbyder til familie- og forstadslivet. Deletendensen ses som værende den nyeste forstadstrend i storbyerne, hvor det at udnytte plads og ejendele på den bedst mulige og mest effektive måde, ikke kun er en midlertidig fase, men en ny levestil.

Vi tror på, at delekulturen vil have en stor indflydelse på, hvordan vi i fremtiden vil danne rammerne for urbane boliger og erhverv! Et eksempel, som ligger sig op ad vores vision omkring delekultur, er det nye flerbrugerhus; Turbinehuset. I bunden af bygningen – på gadeplan, vil der komme en bistro café, der skal erstatte den normale kontorkantine, samtidig med at den skal fungere som møde-lokalitet og daglig café for udefrakommende. I Copenhagen Windows har det, i arbejdet omkring Turbinehuset, været et vigtigt argument at have et åbent miljø, der bliver delt med både byen og brugerne af huset – deraf delekultur! 

(se nedenstående link for inspiration)
http://turbinehuset.dk/#